ngnhvy1 / Liked Videos

Chứng lạnh tay, chân sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa

88 Views0 Comments

Nguyên nhân chân tay bị lạnh? Câu trả lời nằm ở hệ tuần hoàn có vấn đề: Tim mạch suy yếu khiến huyết dịch không thể đi tới được các bộ phận cơ thể nằm xa tim nhất; thiếu máu hoặc lượng hồng cầu thắp, mạch máu thu c...